Het EU-Schoolprogramma

De inschrijfperiode voor EU-Schoolfruit 2017-2018 is nog niet bekend. Blijf op de hoogte door u aan te melden voor de maandelijkse nieuwsbrief van Smaaklessen & EU-Schoolfruit.

Welke scholen komen in aanmerking?

Alle basisscholen in Nederland mogen zich inschrijven voor EU-Schoolfruit. Scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) kunnen zich ook inschrijven. Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang komen niet in aanmerking voor EU-Schoolfruit. Scholen moeten voldoen aan de voorwaarden, die deel uitmaken van de Regeling Schoolfruit 2016, gepubliceerd op 29 juni 2016. Indien u zich aanmeldt voor deelname verbindt u zich aan de verplichtingen die opgenomen zijn in artikel 4 en 5 van de Regeling schoolfruit 2016.

In het schooljaar 2016-2017 doen ook 74 middelbare scholen mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De deelnemende middelbare scholen ontvangen voor alle leerlingen uit klas 1 en 2 drie stuks groente/fruit per week, gedurende 20 weken. Daarnaast maken de scholen gebruik van lesmaterialen gemaakt voor Voortgezet Onderwijs over groente, fruit en gezonde voeding.

Aanvullend lesmateriaal en activiteiten

Doet uw school mee? Dan heeft uw school de inspanningsverplichting om deel te nemen aan de begeleidende maatregelen: het uitvoeren van EU-Schoolfruitlessen, de digibordlessen en aanvullende activiteiten/lessen over groente, fruit en gezonde voeding.

Aantoonbaar goed bezig? Vraag dan het Vignet Gezonde School aan.

EU-subsidie

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt aangeboden door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en de schoolfruitleveranciers. Het programma valt onder de Europese Schoolfruitregeling en wordt financieel ondersteund door de Europese Unie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt EU-Schoolfruit – Wageningen University – zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. Stichting Voedingscentrum Nederland ondersteunt het programma.